05.07.2018
AS ELVESO üldteenuse hind juunikuus on 6,67 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin. ...
07.06.2018
AS ELVESO üldteenuse hind maikuus on 5,52 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin. ...
01.06.2018
AS ELVESO tellimusel  teostatakse Jüri  alevikus Veetorni, Teriku tn, Aleviku tee, Aleviku põik, Mõisa tee, Aruküla tee 1-23, Tammiku tee, Välj ...
31.05.2018
Käimasoleva SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahendusel Ühtekuuluvusfondist (ÜF) rahastatava projekti raames ehitab AS ELVESO ümber Jüri ...

KIK-i kaasrahastavad projektid

 

Tehtud tööd:


Projekt 2.1.0101.13-0113 - Mõigu asumi vee ja kanalisatsiooni torustike ja tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja teekatete taastamine. Järveküla III astme survetõstepumpla rajamine

Projekt 23 - Aaviku küla Vana-Aaviku elurajooni vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

Projekt 39 - maakondlik - Jüri katlamaja vedelkütuse pumpla lammutamine ja ala korrastamine

Projekt 71 – Jüri aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine

Projekt 113 – Järveküla küla Kodala piirkonna reovee ärajuhtimiseks reovee pumpla ja reovee survetorustiku ehitus ja Kodala reoveepuhasti rekonstrueerimine

Projekt 111 – Rae valla Jüri ja Lagedi piirkonna reoveemajandus. I etapp. Lagedi reovee pumpsüsteemi ehitus ja ühendamine AS Tallinna Vesi süsteemiga Lool.

Projekt 145 – Jüri katlamaja vedelkütuse hoidla demonteerimine ja ala korrastamine