24.09.2018
Seoses ilmade jahenemisega alustas Vaida katlamaja kütmist. Soovitajatel on võimalik küte oma hoonetes avada. AS ELVESO klienditeenidus Tel 6 ...
14.09.2018
AS ELVESO kuulutab välja lihthanke  Jüri katlamajale hakkepuidu ostmiseks. Hankedokumentide omandamine toimub e-posti teel aadressil info@elveso ...
05.09.2018
AS ELVESO üldteenuse hind augustikuus on 7,60 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin. ...
03.08.2018
AS ELVESO üldteenuse hind juulikuus on 7,42 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin. ...

KIK-i kaasrahastavad projektid

 

Tehtud tööd:


Projekt 2.1.0101.13-0113 - Mõigu asumi vee ja kanalisatsiooni torustike ja tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja teekatete taastamine. Järveküla III astme survetõstepumpla rajamine

Projekt 23 - Aaviku küla Vana-Aaviku elurajooni vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

Projekt 39 - maakondlik - Jüri katlamaja vedelkütuse pumpla lammutamine ja ala korrastamine

Projekt 71 – Jüri aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine

Projekt 113 – Järveküla küla Kodala piirkonna reovee ärajuhtimiseks reovee pumpla ja reovee survetorustiku ehitus ja Kodala reoveepuhasti rekonstrueerimine

Projekt 111 – Rae valla Jüri ja Lagedi piirkonna reoveemajandus. I etapp. Lagedi reovee pumpsüsteemi ehitus ja ühendamine AS Tallinna Vesi süsteemiga Lool.

Projekt 145 – Jüri katlamaja vedelkütuse hoidla demonteerimine ja ala korrastamine