03.11.2017
AS ELVESO üldteenuse hind oktoobrikuus on 4,98 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
06.10.2017
Seoses  peatsete külmade ilmade saabumisega, palume Teil tähelepanu pöörata järgnevale: - kontrollige, et ruumis, kus asub veemõõdusõ ...
05.10.2017
AS ELVESO üldteenuse hind septembrikuus on 5,41 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
27.09.2017
AS ELVESO tellimusel  teostatakse Patika  külas Kuremäe/Jõekääru  elamurajooni  piirkonnas ühisveevärgi  torustike hüdropneumaatiline ...

Mõigu elurajoon

 

Mõigu asumi vee ja kanalisatsiooni torustike ja tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja teekatete taastamine. Järveküla III astme survetõstepumpla rajamine SFOS 2.1.0101.13-0113

28.04.2014 sõlmisid  AS ELVESO ja AS Nordecon lepingu, mille alusel rekonstrueeriti Mõigu piirkonna vee ja kanalisatsiooni torustik ning ehitati Järvekülla survetõstmise pumpla.

Projekti toetas  SA KIK Euroopa liidu ühtekuuluvusfondi kaudu.

Projekti eesmärgiks oli rekonstrueerida Mõigu asumi Juhtme ja Kuusekese tänavatele aastakümneid tagasi rajatud  ühisveevärk ja kanalisatsioon. Kokku rekonstrueeriti ca 1,5 km veetorustiku ja ca 1,3 km kanalisatsioonitorustiku. Lisaks rekonstrueeriti osaliselt ka sademeveetorustik. Uue torustiku ehitamine parandas piirkonnas veekvaliteeti ning viis miinimumini võimalike avariide tekkimise võimaluse süsteemis. Samuti paranes keskkonna seisund.
Koos uue torustiku paigaldamisega rekonstrueeris  Rae vald  ka Kaabli, Juhtme ja Kuusekese tänavad ning paigaldas  uue tänavavalgustuse.

Järveküla III astme survetõstepumpla valmimisel paranes veesurve Järveküla külas, Assaku alevikus ja Rae külas.