09.11.2020
Ennetamaks viirushaiguste levikut ei toimu alates 09.11.2020 AS ELVESO ruumides kodanike vastuvõttu ning klienditeenindus on ajutiselt suletud. Küsi ...
04.11.2020
AS ELVESO üldteenuse hind oktoobrikuus on  5,68 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
26.10.2020
Alates 01.12.2020 kehtivad uued AS ELVESO elektrilepingu tüüptingimused. Tüüptingimustega saate tutvuda siin. ...
05.10.2020
Konkurentsiamet kooskõlastas oma 05.10.2020 otsusega nr 7-3/2020-035  AS ELVESO Jüri kaugküttepiirkonnale soojusenergia piirhinna. Alates 1.det ...

ÜldteenusAS ELVESO müüb väiketarbijale, so kodutarbija, korteriühistu, korteriomanike ühisus ja see äritarbija, kelle elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalapingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu elektrienergiat üldteenuse korras. Teenuse osutamiseks peab olema kehtiv võrguleping ning teist elektrimüüjat ei ole valitud.  Üldteenuse tarbimiseks ei  pea klient uut avaldust esitama.

Üldteenuse hind kujuneb elektribörsil avaldatud kuu keskmise hinna alusel, millele lisandub marginaal. Kalendrikuus müüdud üldteenuse hinna avalikustame oma koduleheküljel tarbimisperioodile järgneva kuu alguses.

 2020.a oktoobrikuu üldteenuse hind AS ELVESO võrgupiirkonnas on  5,68 senti/kWh koos KM-ga. Üldteenuse hinna arvutusega on võimalik tutvuda siin.

Kui juriidiline isik peakaitsmega üle 63А jätab elektrimüüja valimata, siis müüb AS ELVESO elektrit bilansihinnaga. Hinna avalikustab Elering AS ja moodustub elektrienergia bilansimaksumusest, millele lisandub võrguettevõtja mõistlik kasum ja kulud. Soovitame juriidilistel isikutel  sõlmida elektrileping, sest bilansihinnaga elektrienergia on kõige kallim.

Meie võrguteenuse kliendid küsige pakkumist info@elveso.ee