09.11.2020
Ennetamaks viirushaiguste levikut ei toimu alates 09.11.2020 AS ELVESO ruumides kodanike vastuvõttu ning klienditeenindus on ajutiselt suletud. Küsi ...
04.11.2020
AS ELVESO üldteenuse hind oktoobrikuus on  5,68 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
26.10.2020
Alates 01.12.2020 kehtivad uued AS ELVESO elektrilepingu tüüptingimused. Tüüptingimustega saate tutvuda siin. ...
05.10.2020
Konkurentsiamet kooskõlastas oma 05.10.2020 otsusega nr 7-3/2020-035  AS ELVESO Jüri kaugküttepiirkonnale soojusenergia piirhinna. Alates 1.det ...

Hea teadaMiks elektriturg avaneb?
Elektrituru avanemises lepiti kokku Eesti liitumisel Euroopa Liiduga peaaegu 10 aastat tagasi. Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult juba 2007. aastal.   Eestile anti ühinemislepingus üleminekuperiood 2013. aasta 1. jaanuarini.

Mis siis juhtub kui ma ei vali elektrimüüjat?
Meie kliendid ei pea muretsema elektri kadumise pärast. AS ELVESO jätkab elektrienergia müümist üldteenuse korras kõikidele oma võrguteenuse klientidele. Loe üldteenuse kohta täpsemalt siin.

Milline pakett on minu elektri tarbimisharjumuste juures parim?
Erinevate pakkumistega saate tutvuda avatud turu portaalides:

- www.energiaturg.ee
- www.elektrihind.ee
- www.minuelekter.ee

AS ELVESO pakettidega saad tutvuda siin.

Paketi valimisel pöörake tähelepanu lisaks hinnale ka lepingu tingimustele. Odavaima hinnaga pakett ei pruugi arveldusperioodi lõpus arve saamisel osutuda soodsaimaks.

Miks ma peaksin ostma elektrienergiat edasi ASilt ELVESO?
- Meie koostatud paketid on välja töötatud arvestades meie klientide tarbimisharjumusi
- Me ei tee trahvi lepingu ennetähtaegse lõpetamise eest
- Me ei eelda kliendilt ettemaksu elektrienergia eest
- Me väljastame ühe arve, seega kokkuhoid ülekandetasult
- Me tunneme üksteist ja oleme oma klientidele lähedal
- Me väljastame oma klientidele arved lähtuvalt reaalsest tarbimisest. Oleme oma piirkonnas vahetanud kõik arvestid kaugloetavate vastu.

Kui tihti saan vahetada elektrimüüjat?
Elektrimüüjat on võimalik  vahetada ainult kuu vahetusel (s.t. kuu esimesest kuupäevast).  Selleks tuleb elektrileping sõlmida vähemalt 21 kalendripäeva enne kuu lõppu. Näiteks kui soovite valida uue elektrimüüja alates 01.01.2013, siis peate uue müüjaga sõlmima elektrilepingu hiljemalt 10.detsembriks 2013.

Mis saab alates 01.01.2013 minu praegusest  võrgu- ja elektrilepingust?
Alates 01.01.2013 jäävad kehtima ASi ELVESO ning klientide vahel sõlmitud võrgu- ja elektrilepingutest vaid võrguteenuse osa. Kui jätkate elektrienergia ostu üldteenuse näol, siis rakenduvad Üldteenuse tüüptingimused. Kui otsustate valida meie elektrimüügi vabaturu paketi, siis sõlmime elektrimüügiks uue lepingu. Andke oma soovist teada info@elveso.ee