09.11.2020
Ennetamaks viirushaiguste levikut ei toimu alates 09.11.2020 AS ELVESO ruumides kodanike vastuvõttu ning klienditeenindus on ajutiselt suletud. Küsi ...
04.11.2020
AS ELVESO üldteenuse hind oktoobrikuus on  5,68 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
26.10.2020
Alates 01.12.2020 kehtivad uued AS ELVESO elektrilepingu tüüptingimused. Tüüptingimustega saate tutvuda siin. ...
05.10.2020
Konkurentsiamet kooskõlastas oma 05.10.2020 otsusega nr 7-3/2020-035  AS ELVESO Jüri kaugküttepiirkonnale soojusenergia piirhinna. Alates 1.det ...
31.05.2016

Kastmisvee tarbimine

Sel kevad-suvel on olnud erakordselt pikalt ilusad ja soojad, kuid paraku ka sademetevaesed ilmad. Hoolsad aiapidajad kasutavad ühisveevärgi vett ka aedade kastmiseks.  Palume kastmisvee kasutamisel jääda siiski mõistlikkuse piiridesse ja järgida teenuslepingus kokku lepitud igakuist maksimaalset tarbimist. Kastmiseks kasutatav vesi vastab kõikidele kehtestatud joogivee normidele ja selle ressurss on piiratud.  Järjepidev kastmine võib põhjustada piirkonniti veedefitsiidi, millest tulenevalt võib tekkida ühisveevärgis veesurve langus.

Täname mõistva suhtumise eest

AS ELVESO klienditeenindus
Tel 603 1480