02.06.2020
AS ELVESO üldteenuse hind maikuus on 4,00 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
22.05.2020
Seoses püsivate soojade ilmade saabumisega lõpetab AS ELVESO kütmise Vaida kaugküttepiirkonnas alates teisipäevast, 26.05.2020. AS ELVESO klie ...
05.05.2020
30.04.2020 otsusega nr 9-3/2020-005 kooskõlastas Konkurentsiamet AS ELVESO poolt esitatud taotluse alusel uued veeteenuste hinnad. Vee- ja reoveeteen ...
06.05.2020
AS ELVESO üldteenuse hind aprillikuus on 3,80 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
06.10.2017

Veeavariide vältimine külmal perioodil

Seoses  peatsete külmade ilmade saabumisega, palume Teil tähelepanu pöörata järgnevale:

- kontrollige, et ruumis, kus asub veemõõdusõlm, oleks temperatuur minimaalselt +5 C. Vajadusel lülitage sisse küttekeha.
- ühendage lahti suvised aiakastmisvoolikud ja sulgege veekraan siseruumist.
- talvise veetarbimise puudumise korral sulgege hoonesse  sisenev veekraan ja tühjendage torustikud veest.

Ettevaatusabinõud on vajalikud vältimaks veetorude lõhki külmumist ja sellest tulenevaid veeavariisid.