09.11.2020
Ennetamaks viirushaiguste levikut ei toimu alates 09.11.2020 AS ELVESO ruumides kodanike vastuvõttu ning klienditeenindus on ajutiselt suletud. Küsi ...
04.11.2020
AS ELVESO üldteenuse hind oktoobrikuus on  5,68 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
26.10.2020
Alates 01.12.2020 kehtivad uued AS ELVESO elektrilepingu tüüptingimused. Tüüptingimustega saate tutvuda siin. ...
05.10.2020
Konkurentsiamet kooskõlastas oma 05.10.2020 otsusega nr 7-3/2020-035  AS ELVESO Jüri kaugküttepiirkonnale soojusenergia piirhinna. Alates 1.det ...
04.12.2017

AS ELVESO alustab kaugloetavate veearvestite paigaldamist

Detsembris alustab AS ELVESO  ja koostööpartner AS Tepso kaugloetavate arvestite paigaldamist.  Vahetamisele kuuluvad AS ELVESO omanduses olevad peaveearvestid. Arvesti vahetamine on klientidele tasuta.


 
  
   Kaugloetav ehk elektrooniline ultraheli veearvesti:
   -  puudub vajadus näitude esitamiseks
   -  tagab täpsema mõõtetulemuse
   - on vastupidavam kulumisele
   - andmeid saab lugeda kauglugemise teel
   - hermeetilisus tagab sobilikkuse mõõtekaevudesse paigaldamiseks

   Täpsema ülevaate kaugloetavate arvestite kohta leiate siit.


  


AS ELVESO teavitab  kliente tööde teostamisest e-posti ja telefoni teel.

Kokkulepitud ajal palume kindlustada AS ELVESO volitatud esindajale vajalike tööde tegemiseks veemõõdusõlmele vaba juurdepääs (vajadusel teha eelnevalt ruumi arvesti vahetamiseks) ning  tagada kliendi või tema esindaja kohalolek tööde teostamise ajal! 

Juhul kui Teie kontaktandmed (e-mail, telefon) on muutunud, palume sellest teada anda e-posti aadressil info@elveso.ee

Infoks
Veearvesti paigaldajale on väljastatud  AS ELVESO poolt  vastavasisuline volikiri tööde teostamiseks, kahtluse korral küsige palun kindlasti volikirja näha.

Pärast arvesti asendamist,  tuleb arvestada sellega, et arvesti ei ole koheselt kaugloetav vaid kauglugemisele üleminemiseks kulub aega. Veearvesti näitu peab klient  teatama ajani, mil informeerime teid vastupidisest.  Näitude kauglugemisele loodame täielikult üle minna 2018-2019 aasta jooksul.

Küsimuste korral kirjutage palun e-posti  aadressil info@elveso.ee