13.03.2020
Ennetamaks viirushaiguste levikut ei toimu alates 16.03.2020 AS ELVESO ruumides kodanike vastuvõttu ning klienditeenindus on suletud. Küsimuste korr ...
04.03.2020
AS ELVESO üldteenuse hind veebruarikuus on 4,36 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
28.02.2020
Konkurentsiamet kooskõlastas oma otsusega nr 7-3/2020-012 28.02.2020 AS ELVESO Jüri kaugküttepiirkonnale soojusenergia piirhinna. Alates 1.april ...
05.02.2020
AS ELVESO üldteenuse hind jaanuarikuus on 4,68 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
03.01.2020

Hanketeade

Hanketeade: Projektijuhi-Inseneri ja omanikujärelvalve teenus projektis „Rae valla Kopli küla Rahula maaüksuse vee- kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja rajamine ning Jüri aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine“ raames.

AS ELVESO kutsub Teid esitama pakkumust Projektijuhi-Inseneri ja omanikujärelvalve osutamiseks projekti „Rae valla Kopli küla Rahula maaüksuse vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja rajamine ning Jüri reoveepuhasti rekonstrueerimine „  raames.

Projekti käigus rekonstrueeritakse ca 1444 m veetorustiku ja rajatakse ca 1332 m kanalisatsioonitorustiku ning rekonstrueeritakse Jüri reoveepuhasti võrehoone ning aeratsioonimahuti.

Hanke alusdokumentide  saamiseks palume Teil esitada  taotlus e-posti aadressile info@elveso.ee.

Taotluses palume ära tuua ka e-posti aadress, millele edastada hankedokumendid ja vajadusel  täiendavat  informatsiooni.

Kõikidele huvitatud isikutele väljastatakse hankedokumendid digitaalsel kujul.

Digitaalselt  allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.01.2020 kell 11.00 e-posti aadressil info@elveso.ee

Lisainfot on võimalik saada e-posti aadressil info@elveso.ee .

Projekti kaasfinantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.