05.01.2021
AS ELVESO üldteenuse hind detsembrikuus on  6,71 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
11.12.2020
Elering AS teostab 13.12.2020 öösel vastu 14.12.2020 kell 00.00 lühiskatse 330kV võrgus. Sellest tulenevalt võivad tekkida pingelohud kogu Ees ...
09.12.2020
AS ELVESO üldteenuse hind novembrikuus on  6,26 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
09.11.2020
Ennetamaks viirushaiguste levikut ei toimu alates 09.11.2020 AS ELVESO ruumides kodanike vastuvõttu ning klienditeenindus on ajutiselt suletud. Küsi ...

Kütteperioodi algus ja lõpp Vaida alevikusSügisel kütmise alustamine ja kevadel lõpetamine Vaida aleviku kaugküttevõrgus toimub alltoodud põhimõtete  järgi:

1.      Kütmist alustatakse sügisel ja lõpetatakse kevadel vastavalt ilmastikuoludele ja klientide soovile, kuid mitte varem kui 15.september ja mitte hiljem kui 15.mai.
2.      Kütmist alustatakse sügisperioodil peale punktis 1 toodud tähtaega, juhul kui Rae Vallavalitsus on avaldanud soovi ja on valmis avama kütte vallale kuuluvates sotsiaalobjektides (kool, lasteaed, keskusehoone).
3.      Kütmine lõpetatakse kevadperioodil enne punktis 1 toodud tähtaega, juhul kui ööpäevane keskmine temperatuur on tõusnud üle +12 0C ja Rae Vallavalitsus on andnud nõusoleku talle kuuluvate sotsiaalobjektide kütmine lõpetada.
4.      Eeltoodud põhimõtete rakendamiseks palub AS ELVESO määrata Rae Vallavalitsusel kontaktisiku, kes väljastab AS-le ELVESO punktides 2 ja 3 kirjeldatud teated.
5.      Vaida kool, -lasteaed ja -keskusehoone peavad kütmise alustamise ja lõpetamise küsimuses pöörduma Rae Vallavalitsuse poolt määratud kontaktisiku poole.
6.      AS ELVESO soojusteenistuse juht pöördub hiljemalt 01.septembril ja 01.mail Rae Vallavalitsuse kontaktisiku poole meeldetuletusega kütmise alustamise ja lõpetamise küsimuses. Meeldetuletuse koopiad saadetakse ka koolile, lasteaiale ja keskusehoonele.