26.10.2020
Alates 01.12.2020 kehtivad uued AS ELVESO elektrilepingu tüüptingimused. Tüüptingimustega saate tutvuda siin. ...
05.10.2020
Konkurentsiamet kooskõlastas oma 05.10.2020 otsusega nr 7-3/2020-035  AS ELVESO Jüri kaugküttepiirkonnale soojusenergia piirhinna. Alates 1.det ...
05.10.2020
AS ELVESO üldteenuse hind septembrikuus on  5,86 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
15.09.2020
Konkurentsiamet kooskõlastas oma 10.09.2020 otsusega nr 7-3/2020-032  AS ELVESO Vaida kaugküttepiirkonnale soojusenergia piirhinna. Alates 1.nov ...

Kütteperioodi algus ja lõpp Vaida alevikusSügisel kütmise alustamine ja kevadel lõpetamine Vaida aleviku kaugküttevõrgus toimub alltoodud põhimõtete  järgi:

1.      Kütmist alustatakse sügisel ja lõpetatakse kevadel vastavalt ilmastikuoludele ja klientide soovile, kuid mitte varem kui 15.september ja mitte hiljem kui 15.mai.
2.      Kütmist alustatakse sügisperioodil peale punktis 1 toodud tähtaega, juhul kui Rae Vallavalitsus on avaldanud soovi ja on valmis avama kütte vallale kuuluvates sotsiaalobjektides (kool, lasteaed, keskusehoone).
3.      Kütmine lõpetatakse kevadperioodil enne punktis 1 toodud tähtaega, juhul kui ööpäevane keskmine temperatuur on tõusnud üle +12 0C ja Rae Vallavalitsus on andnud nõusoleku talle kuuluvate sotsiaalobjektide kütmine lõpetada.
4.      Eeltoodud põhimõtete rakendamiseks palub AS ELVESO määrata Rae Vallavalitsusel kontaktisiku, kes väljastab AS-le ELVESO punktides 2 ja 3 kirjeldatud teated.
5.      Vaida kool, -lasteaed ja -keskusehoone peavad kütmise alustamise ja lõpetamise küsimuses pöörduma Rae Vallavalitsuse poolt määratud kontaktisiku poole.
6.      AS ELVESO soojusteenistuse juht pöördub hiljemalt 01.septembril ja 01.mail Rae Vallavalitsuse kontaktisiku poole meeldetuletusega kütmise alustamise ja lõpetamise küsimuses. Meeldetuletuse koopiad saadetakse ka koolile, lasteaiale ja keskusehoonele.