09.11.2020
Ennetamaks viirushaiguste levikut ei toimu alates 09.11.2020 AS ELVESO ruumides kodanike vastuvõttu ning klienditeenindus on ajutiselt suletud. Küsi ...
04.11.2020
AS ELVESO üldteenuse hind oktoobrikuus on  5,68 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
26.10.2020
Alates 01.12.2020 kehtivad uued AS ELVESO elektrilepingu tüüptingimused. Tüüptingimustega saate tutvuda siin. ...
05.10.2020
Konkurentsiamet kooskõlastas oma 05.10.2020 otsusega nr 7-3/2020-035  AS ELVESO Jüri kaugküttepiirkonnale soojusenergia piirhinna. Alates 1.det ...

Näidu teatamine

Igakuiselt tuleb teatada järgmised soojusarvesti näidud:

- Soojusenergia näit,  MWh;
- Võrguvee näit,   m3;
- Soojusarvesti töötunnid, h;

Maksimaalse võimsuse (kW, MW-sõltuvalt soojusarvesti tüübist) näit teatakse koos detsembri-, jaanuari-, veebruari- ja  märtsikuu näitudega. Maksimaalse võimsuse näiduga tehakse kindlaks, milline on kliendi perioodi maksimaalne soojusvõimsus ja võrreldakse liitumis- või teenuslepingus kokkulepitud võimsusega.

Täitevee arvestinäit tuleb teatada  1x aastas oktoobrikuu alguses. Arvestinäit teatakse 1 m3 täpsusega. Ümardamine toimub tavapäraselt. Täitevee arvesti näitab kui palju on klient, kellel on suletud küttesüsteem, kasutanud aasta jooksul kaugküttevõrgus ringlevat vett oma hoone küttesüsteemi täiteks.

Soojusarvesti näitude teatamiseks valige üks järnevatest võimalustest:

- Iseteeninduse keskkond. Võimalik teatada näit, koostada ise arve ja soovi korral ka koheselt läbi pangalingi tasuda

- saates kiri e-posti aadressile arvestid@elveso.ee. E-kirja märkida täpne tarbimiskoha aadress ja veearvesti näit.

- helistades telefonile 603 1480

- Teatades kodulehe kaudu, täites allolevad lahtrid. Näitude edastamiseks vajuta "Saada näidud" nuppu.

Kliendi nimi (firma või eraisik):
Tarbimiskoha aadress:
Soojusenergia näit:
Küttevee kulu näit:
Soojusarvesti töötundide näit:
Nimi
E-post
Telefon
Kuupäev
captcha

Täida kõik väljad