05.12.2018
AS ELVESO üldteenuse hind novembrikuus on 7,33 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin. ...
05.11.2018
AS ELVESO üldteenuse hind oktoobrikuus on 6,53 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin. ...
08.10.2018
AS ELVESO üldteenuse hind septembrikuus on 7,06 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin. ...
24.09.2018
Seoses ilmade jahenemisega alustas Vaida katlamaja kütmist. Soovitajatel on võimalik küte oma hoonetes avada. AS ELVESO klienditeenidus Tel 6 ...

Tarbimislepingu sõlmimine


Teenuslepingu sõlmimiseks palume täita Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse müügilepingu taotlus

Täidetud taotlus palume saata, kas elektrooniliselt e-posti aadressile info@elveso.ee,  tuua paberkandjal meie klienditeenindusse või täita iseteeninduse keskkonnas.

Teenuslepingu sõlmime kinnistu omaniku või valdajaga, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omaniku või valdajaga, kelle kinnistu veevärk või kanalisatsioon on ühendatud AS-ile ELVESO kuuluva ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustikega.

Teenuslepingu sõlmimine kaasomanike vahel - Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus § 8 lõige 5 ütleb, et kui maa on kaasomandis sõlmitakse ühisveevärgi vee võtmiseks või reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks üks kirjalik leping kaasomanike enamuse otsuse alusel nende volitatud esindajaga vastavalt asjaõigusseaduse § -le 72. Lepingu üheks pooleks on vastav vee-ettevõtja ja teiseks pooleks kõik kinnistu kaasomanikud volitatud esindaja kaudu.

Kaasomanikega teenuslepingu sõlmimiseks tuleb esitada kaasomanike poolt volitus, mille alusel valitakse üks isik kontaktisikusks AS-iga ELVESO suhtlemisel.

Täidetud volitus ja lepingu sõlmimise taotlus tuua meie  klienditeenindusse. Juhul kui volitus on kõikide kaasomanike poolt digitaalselt allkirjastatud võib saata selle elektooniliselt e-posti aadressile info@elveso.ee.