05.01.2021
AS ELVESO üldteenuse hind detsembrikuus on  6,71 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
11.12.2020
Elering AS teostab 13.12.2020 öösel vastu 14.12.2020 kell 00.00 lühiskatse 330kV võrgus. Sellest tulenevalt võivad tekkida pingelohud kogu Ees ...
09.12.2020
AS ELVESO üldteenuse hind novembrikuus on  6,26 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
09.11.2020
Ennetamaks viirushaiguste levikut ei toimu alates 09.11.2020 AS ELVESO ruumides kodanike vastuvõttu ning klienditeenindus on ajutiselt suletud. Küsi ...

Tarbimislepingu sõlmimine


Teenuslepingu sõlmimiseks palume täita Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse müügilepingu taotlus

Taotlust on võimalik täita ka paberil meie  klienditeeninduses.

Teenuslepingu sõlmime kinnistu omaniku või valdajaga
Teenusleping sõlmitakse hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omaniku või valdajaga, kelle kinnistu veevärk või kanalisatsioon on ühendatud AS ELVESO kuuluva ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustikega.
Kui kinnisasi on kaasomandis on teenuslepingu sõlmimiseks vajalik kinnistu kaasomanike volikiri

Teenuslepingu sõlmimine korteriomanditeks jaotatud kinnisomandi puhul
Korteriomanikeks jaotatud kinnisomandi puhul sõlmitakse teenusleping korteriühistuga. Kui korteriühistule pole juhatust valitud, juhivad ja esindavad korteriomanikud korteriühistut ühiselt.
Teenuslepingu sõlmimise taotlus esitatakse korteriühistu nimele.
Korteriomanike vahetuse korral korteriühistu nimel olevat teenuslepingut ümber ei vormistata.