05.09.2019
AS ELVESO üldteenuse hind augustikuus on 6,95 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
05.08.2019
AS ELVESO üldteenuse hind juulikuus on 6,88 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
05.07.2019
AS ELVESO üldteenuse hind juunikuus on 6,35 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
26.06.2019
Teadmiseks Peetri aleviku, Järveküla, Rae küla, Assaku aleviku, Lehmja küla ja Pildiküla veeklientidele. Seoses soojade ilmadega tõstetakse  ...

Tarbimislepingu sõlmimine


Teenuslepingu sõlmimiseks palume täita Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse müügilepingu taotlus

Täidetud taotlus palume saata, kas elektrooniliselt e-posti aadressile info@elveso.ee,  tuua paberkandjal meie klienditeenindusse või täita iseteeninduse keskkonnas.

Teenuslepingu sõlmime kinnistu omaniku või valdajaga, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omaniku või valdajaga, kelle kinnistu veevärk või kanalisatsioon on ühendatud AS-ile ELVESO kuuluva ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustikega.

Teenuslepingu sõlmimine kaasomanike vahel - Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus § 8 lõige 5 ütleb, et kui maa on kaasomandis sõlmitakse ühisveevärgi vee võtmiseks või reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks üks kirjalik leping kaasomanike enamuse otsuse alusel nende volitatud esindajaga vastavalt asjaõigusseaduse § -le 72. Lepingu üheks pooleks on vastav vee-ettevõtja ja teiseks pooleks kõik kinnistu kaasomanikud volitatud esindaja kaudu.

Kaasomanikega teenuslepingu sõlmimiseks tuleb esitada kaasomanike poolt volitus, mille alusel valitakse üks isik kontaktisikusks AS-iga ELVESO suhtlemisel.

Täidetud volitus ja lepingu sõlmimise taotlus tuua meie  klienditeenindusse. Juhul kui volitus on kõikide kaasomanike poolt digitaalselt allkirjastatud võib saata selle elektooniliselt e-posti aadressile info@elveso.ee.